Alfred Christensen og Karl Andersen


Optagelse fra 1974 med spillemændene Alfred Christensen, Hjørring og Karl Andersen, Mosbjerg, begge violiner. Den ene spiller melodistemmen, medens den anden spiller sekund (akkorder), der understøtter melodi og rytme. Der spilles en rheinlænderpolka.
Lydbånd: H 19730094-1

Troels Savdal


Gårdmand Troels Thorvald Mikkelsen, Saudal, Borbjerg sogn ved Holstebro (1896-1981), kaldet Troels Savdal. Troels var en ypperlig fortæller, og der høres et uddrag af: Gammel Johannes hans bivelshistorie, fortalt på vestjysk dialekt.
Lydbånd: H 19730125-1

Troels Savdal

Marie Mide


Marie Mide, Randers. Bryggeriarbejder, fagforeningskvinde og visesanger. (1894-1985). Marie Mide havde et meget stort repertoire af sange og viser, især efter bedste-forældrene, moderen og mostre. Hun sang gamle folkeviser , det som vi kalder ballader og skæmteviser, men også nyere skillingsviser. Her synger hun visen om Ørstedmordet.
H 19730128-1

Marie Mide

Folkemusikaften i Vester Assel


Folkemusikaften i Vester Assel på Mors 1973. Husorkesteret spiller Brøndums hopsa. Børge Christensen, Hogager, smed og spillemand, fortæller om sin musik, som han bl.a har lært efter faderen, den gamle smed. Børge Christensen spiller en polka sammen med Thorkild Knudsen og Vagn Dahl Hansen. Med denne melodi demonstrer de forskellige funktioner i musikken. Der startes med melodistemmen, så lægges der en sekund på (rytme og akkorder) og endelig en modstemme ( 2. stemme).
Lydbånd: H 1730147-1 + H 19730147-2

Thomas Ingolf Sørensen og Helge Evald Sørensen


Eksempel på lydoptagelse fra 1974: H 19740188
Thomas Ingolf Sørensen, Timring (1925 – 2006). Landmand og spillemand (violin) og fætteren Helge Evald Sørensen Videbæk (1930 – 2007). Landmand og Spillemand (Harmonika). Begge ud af en meget musikalsk slægt. De spillede sammen i deres yngre år, bl.a. i Helges far -Thomas Sørensens- orkester. Bedstefaderen var den kendte vestjyske spillemand Peder Pøhl Sørensen (1850-1949). Efter en pause på ca. 25 år er de to sammen igen.
Det mærkes på deres spil og samtale, at de lige skal sammenspilles, men så kører det gamle repertoire igen. Da folkemusikken atter blev populær i 1970-80 erne, var de meget brugt til kurser og baller. De havde ofte Magda og Dagny med (fruerne): Så blev der undervist i dans også.
Thomas Ingolf og Helge spiller her en gammel vals, en hamborger og en fynsk polka.

Thomas Ingolf og Helge Sørensen

Aksel Mortensen

Aksel Mortensen, Grønbjerg, barber og spillemand (1909 – 1989). Søn af den legendariske spillemand Niels Mortensen, også Grønbjerg ( 1875-1947), der udover musikken drev øldepot og manufakturhandel. Aksel Mortensen fortsatte faderens musikervirksomhed, til baller og fester i lokalområdet. Niels Mortensen komponerede også en række dansemelodier, der stadigvæk spilles. Sønnen Aksel videreførte den gamle spillemandstradition, hvilket optagelserne fra 1977 er udtryk for. Aksel Mortensen spiller Tellings hopsa, Hornfiffen og Anne Louises hopsa.
Lydbånd: H 19770018-1 + H 19770018-2 + H 19770019 – 1.

Niels Mortensen

Thomas Ingolf Sørensen


Thomas Ingolf Sørensen, Timring ( 1925-2006) spiller Den røde Lue, sammen med datteren Lilian Vammen ( født 1954) på harmonika.
Lydbånd: H 19780118-1

Jyde Peder


Peder Pedersen, København, også kaldet Jyde Peder (1856 – 1937). Han blev født i Årdestrup sogn i Himmerland. Som 9 årig spillede han til bal sammen med lokale spillemænd, indtil han i 1874 blev regimentsmusiker i Århus og senere en livslang karriere i København, som medlem af kendte orkestre. Som 74 årig fik han lyst at opskrive de gamle spillemandsmelodier fra ungdomstiden i Himmerland. Et udvalg af disse melodier blev indspillet på lakplader, og fra disse indspilninger hører vi et potpourri over hamborgmelodier, spillet af Jyde Peder, sammen med en bassist og yderligere en violinspiller, der slår sekunden.
Lydbånd: S 1936001-1

Peder Pedersen