Onsdagsspillemændene

Med himmerlandsk spillemandsmusik

Sommerspil disse dage i 2024 kl. 19.30: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7 og 7/8

Adressen: Rebildvej 25 B, 9520 Skørping.

Nye deltagere er velkomne – ring 98 39 16 04 eller mail: spillemandsmuseet@mail.dk for yderligere oplysninger.

Onsdagsspillemændene er et forum af spillemænd, der mødes for at arbejde med den himmerlandske folklore. Onsdagsspillemændene ledes af ”gamle” rutinerede spillemænd med mange års erfaring. Det er Torben Duedal på guitar, Else Schmidt på harmonika og klaver og Niels Jørn Østergård på harmonika. Indimellem er der besøg af gæstelærere. Alle er oplært og skolet i det traditionelle himmerlandske spillemandsmiljø, der har base på museet i Rebild (oprettet 1951). Den tids ”gamle” spillemænd fik med museet et mødested, hvor de kunne give deres arv videre til næste generation. En praksis der har været bærende igennem tiden, og stadigvæk med museets nuværende musikaktiviteter, har fokus på bevarelse og videreudvikling af den himmerlandske folklore.

Instruktørerne udvælger melodier fra den himmerlandske spillemandstradition, der så indlæres af deltagerne. Der lægges meget vægt på sammenspillet med 1. stemme og sekund/rytme, og indøvelse af takt og tempo, der svarer til en god danseoplevelse. Instruktørerne videregiver deres erfaring, og ofte suppleres der lyd og film, med historiske optagelser. Orkesterets repertoire er på noder der kan ses herunder. Der lægges i øvrigt stor vægt på spil uden noder. Det giver mulighed for at koncentrere sig om rytme og nærheden med dem som skal danse til musikken.

Instrumenteringen er i øjeblikket violin, harmonika, guitar, kontrabas, banjo, klaver og klarinet. Orkesteret øver i vinterhalvåret engang om ugen (onsdage) – er aktive i museets udadvendte aktiviteter i sommerhalvåret, bl.a. med udendørs musik og deltage i lokale spillemandstræf. Orkesteret er åben for nye deltagere. Arrangør: Foreningen For Musikalsk Folkekultur.

Onsdagsspillemændene ledes af ”gamle” rutinerede spillemænd med mange års erfaring. Det er Niels Jørn Østergård på harmonika, Else Schmidt på klaver og Torben Duedal på guitar. Øvrige igangsættere, periodisk: Jens Peter Hansen på tværfløjte og Arne Skou på violin. Indimellem har vi besøg af gæstelærere. Alle er oplært og skolet i det traditionelle himmerlandske spillemandsmiljø, der har base på museet i Rebild (oprettet 1951). Den tids ”gamle” spillemænd fik med museet et mødested, hvor de kunne give deres arv og kunnen videre til næste generation. En praksis der har været bærende i mange generationer, og stadigvæk med museets nuværende musikaktiviteter, har fokus på bevarelse og videreudvikling af den himmerlandske folklore.


Instruktørerne udvælger melodier fra den himmerlandske spillemandstradition, der så indlæres af deltagerne. Der lægges meget vægt på sammenspillet med 1. stemmer og sekund/rytme, og indøvelse af takt og tempo, der svarer til en god danseoplevelse. Instruktørerne videregiver deres erfaring, og nogle gange kan der suppleres med lyd og film, med historiske optagelser. Orkesterets repertoire er på noder og kan hentes via hjemmesiden. Der lægges i øvrigt stor vægt på spil uden noder, det giver mulighed for at koncentrere sig om rytmen og nærheden med dem som skal danse til musikken.

Instrumenteringen er i øjeblikket, violin, harmonika, guitar, kontrabas, banjo, klaver og klarinet. Orkesteret øver i vinterhalvåret engang om ugen (onsdage) – er aktive i museets udadvendte aktiviteter i sommerhalvåret, bl.a. med udendørs musik, og deltager i spillemandstræf rundt om i Nordjylland. Orkesteret er åbent for nye deltagere. Kontakt: Niels Jørn Østergård, mail: spillemandsmuseet@mail.dk


Søndagsdans:
Hver søndag er der musik og dans i museets sal, en tradition der startede allerede i 1951. Til søndagsdansen spiller Rebild spillemændene, der består af 4 selvstændige grupper, der alle har udgangspunkt i den himmerlandske folkemusiktradition. Grupperne spiller på skift til søndagsdans.


Onsdagsspillemændene spiller op til Rebild Tampet