Peder Kallestrups vals

Efter beretning fra Ejgil Kristoffersen, Billund

Mon ikke de fleste spillefolk fra Himmerland har stiftet bekendtskab med denne lille vals, der kom på repertoiret i 1970erne. Den dukkede op i nogle nodebøger, der har tilhørt spillemanden Jens Christiansen, Suldrup. Via sønnen Erik Christiansen (aktivt medlem af Rebild spillemændene) kom melodien atter frem i lyset. Der går en linie til spillemandsslægten Trads fra Haverslev, idet Jens Christiansen lærte hos Jens Nielsen Trads, Ny Overvad (1859-1913). Mange af melodierne i Christiansens nodebog stammer herfra.

Ofte er spørgsmålet blevet stillet, hvem var Peder Kallestrup egentlig, og ingen har kunnet give svaret. Melodien kom med på en af pladeindspilningerne med Rebild spillemændene, og som sådan kom den rundt i Danmark. Så en dag besøgte Ejgil Kristoffersen fra Billund museet, og han kunne oplyse ”Jamen Peder Kallestrup, det var da min farfar”. Så lykkedes det endeligt at få sat lidt mere kød og blod på et ellers tilfældigt navn.

Ejgil Kristoffersen fortæller om sin farfar:

Han hed Peder Kristophersen (eller Kristoffersen), og han var født 7. april 1858, i Bygum, Østerbølle sogn (Vesthimmerland). Han blev kaldt Kallestrup efter sin morfader, som hed Peder Nielsen Kallestrup.

Det røde tørklæde

Der huskes ikke så meget om hans opvækst, dog en lille historie fra tiden som hjorddreng. Engang havde han fået sin mellemmad, som skulle spises i løbet af dagen, pakket ind i et rødt tørklæde. Da han havde spist sin mad, synes han, det kunne være sjovt at sætte det røde tørklæde på hovedet af Mads vædder, for at se hvad der så skete. Som tænkt, så gjort, han anbragte tørklædet på hovedet af vædderen, som der nok også tidligere havde været lavet sjov med. Da fårene så det, blev de bange for vædderen og de stak af hjemefter og selvfølgelig løb Mads og farfar bagefter. De løb hjem og ind i gården og vendte som på kommando for igen at løbe ud i heden. Her fik farfar endelig befriet vædderen for tørklædet, så der atter kunne falde ro over fåreflokken.

Musiker

Min farfar ernærede sig ved forskellige gøremål, og havde levet mange steder i Himmerland (bl.a. Ålestrup, Hvam, Vesterbølle, Flejsborg, Gatten, Fjeldsø m.fl.). Han var musiker, og drev lidt landbrug. Derudover både mure-og snedkerarbejder, samt en overgang forsikringsagent. Med andre ord en mand man sendte bud efter når man ikke vidste sine levenderåd. De boede en overgang i Hvam ved Ålestrup. Der var ikke langt til åen, og Peder skulle være ret god til at fange fisk og fiske med flue. Efter sigende var han meget humoristisk og underholdende.

Her fandt han sin kone

Engang som ungkarl spillede Peder til dans i Vesterbølle forsamlingshus og der sad en pige og græd. Farfar snakkede med pigen og hun fortalte at hun havde været forlovet med apotekerens søn i Farsø. De havde aftalt at ville rejse sammen til Amerika, men da hun havde opsøgt ham for at komme af sted fik hun at vide at han havde taget sit eget liv. Peder Kallestruptrøstede hende og de blev enige om at de kunne slå kludene sammen, det gjorde de så. De blev gift og var sammen til Peder døde i 1929.

Konen der stjal tørv

Det fortælles at Peder engang havde opdaget, at der var nogen der stjal af hans tørv, og det måtte der gøres noget ved. Han hentede sit jagtgevær og fik det anbragt ude i tørvehuset, sådan at når man lukkede døren op så ville aftrækkeren blive påvirket, og så ville han jo kunne høre når tyven besøgte ham. Han satte sig så ind i stuen sammen med par naboer og et slag kort. Hen omkring midnat lød der et drøn og Peder og en af naboerne sprang ud for at fange den ubudne gæst. Da de kom ud i tørvehuset lå der en fattig kone, som var besvimet af bar forskrækkelse. Mon ikke Peder havde givet hende lidt tørv med hjem i sækken. Og hun forsøgte sikkert ikke mere at hente tørv i Peders tørvehus. De sidste år boede familien i Fjeldsø og Peder Kallestrup døde 1929, og ligger begravet på Fjeldsø kirkegård.


Lyt til Peder Kallestrups vals spillet af Rebildspillemænd: