Digitalisering af lyd og film

En vigtig del af arkivets samlinger består af over 5000 lydbånd (spole og kassette) og ca. 400 videobånd. Lydarkivet er en sammenkobling af Museum Rebilds arkiv og samlingerne fra det nu nedlagte folkemusikcenter i Hogager ved Holstebro. Lydarkivet er de senere år vokset med en hel række optagelser fra forskellige institutioner, foreninger og private.

Arkivets lydoptagelser er primært foretaget i perioden 0. 1950 – ff, og indeholder interviews, fortællinger, sange og musik med en bred kreds af spillemænd, visesangere og fortællere. Sammen med arkivets øvrige samlinger udgør lydbåndene en bred dokumentation af traditionel dansk musikalsk folkekultur. Centrale dele af samlingen er materialer fra større indsamlingsprojekter i 1970 – 80 erne, hvor der var ekstra fokus på dansk musikalsk folkekultur.


Der tales ligefrem om en revival for dansk folkemusik i denne periode, og i en række lokaliteter, landet over fandtes levende og ubrudte traditioner, der gav rig mulighed for dokumentation og lydoptagelser.

Museum Rebild og arkivet har igangsat en digitaliseringsproces for det store arkiv, med overførsel af optagelserne til digitale medier. Museum Rebild søger at fremme denne proces ved at involvere frivillige som arkivmedarbejdere. Det digitale arkiv vil være af stor værdi for alle der arbejder med dansk folkekultur, forsknings- og formidlingsmæssigt. I forbindelse med digitaliseringen opbygges en database, der giver mulighed for søgning på konkrete personer og indhold. Der er mulighed for at lytte til hjemmesidens eksempel CD med eksempler på optagelser fra perioden 1973 – 1978.Lyt til optagelserne.

Digitaliseringsprojektet er støttet af Velux fonden, hvor der især lægges vægt på det frivillige arbejde der udføres, og med fondens særlige fokus på aktive ældres indsats. Fondet har særligt støttet etablering og udbygning af de tekniske anlæg, digitalisering af optagelser på spolebånd og kassette fra perioden 1973- 78, samt udarbejdelse af eksempel CD med udvalgte optagelser.

Se listen over de ca. 1800 digitaliserede optagelser