Nogle gamle Himmerlandske spillemændMed flytningen af Hogager Folkemusikarkiv til Rebild Kommune og Spillemands -Jagt og Skovbrugsmuseet, er der dukket større enkeltarkiver op, heriblandt et fyldigt materiale med og efter spillemanden Evald Thomsen (1913-1993), der var en af idémændene og stifterne af museet i 1951. Udover en større samling af håndskrevne noder, korrespondance og fotos rummer Evaldarkivet også en række optegnelser om himmerlandske spillemænd. Der skal her gives nogle smagsprøver på dette materiale.

Spillemanden Hans Verner, Rebild.

Hans Verner på Klarinet

Hans Verner blev født 1854 i Mosskov, som søn af Verner Nicolajsen og Marie Jensdatter. Forældrene var ikke af de gamle Rebild slægter, moderen dog datter af skovfoged Jens Christian Krogh i Klodholm, der stammede fra Skyum i Thy. Det blev på Klodholm, hos bedsteforældrene, at Hans Verner tilbragte sine barneår. Bedstefaderen døde i 1866 og hjemmet opløst. Hans kom ud blandt fremmede, hvor han fik sin første plads i Skindbjerg, og i hele sin ungdom tjente han i byerne østerpå. Som ung lærte han sig selv at læse noder og allerede i sin ungdom spillede han til bal.  1880 giftede han sig med Anne Marie Nielsen (f.1853), der var ud af en gren af Bundgård familien fra Rebild. Efter brylluppet blev der nogle år, hvor de førte en noget flakkende tilværelse. Først boede de i Støvring, hvor Hans Verner var arbejdsmand på Råkildegård. Men lønnen var så ringe, at det kun blev til suleføde. De flyttede senere til Gravlev. Samtidig kom Hans til at spille sammen med Søren Lund fra Gravlev, Jakob Damborg, Årdestrup og engang imellem med Jens Trads. De spillede bl.a. til baller på åben estrade i Oplev Krat. Hos svigerfaderen lærte Hans at lave træsko, og udkommet var nu træskofremstilling, skovarbejde og musikken. Til sidst boede de i Rebild. I en høj alder kom han til at spille for skovrider Lorenzen og hans himmerlandsdansere, bl.a. medvirkede de ved flere Rebildfester. Hans døde i 1944 og hustruen Anne Marie i 1947.

Hans Verners bopæl i Rebild


Spillemænd fra Rold
Fra Rold stammer spillemandsfamilien Sørensen. Anders Sørensen blev født i 1862 (død 1944). Han var spillemand og landmand og ejede barndomshjemmet, ”Ryttersminde”, som han overtog efter faderen Kristen Poulsen. Både far og søn var spillemænd, ligeledes Anders’s tvillingebror Søren Sørensen (Soren Smeden) f. 1862 i Rold. Han var smedemester i Skørping (død 1933). En lille anekdote fra Rold, om den handlede om faderen eller sønnen ved vi dog ikke. Men i hvert fald når spillemand Sørensen kom ind i balsalen, så stillede han sig op midt i og spillede en rheinlænder polka. Hvis de så ikke dansede lige med det samme, så gik han hen og sagde til dem: ” Er det meningen I vil danse i aften” eller, ”skal der være bal, Hvis I ikke kan danse den rigtig, som a vil have den, så kan I godt pakke sammen, så går a hjem igen”.


Smed Kristian fra Siem
 Spillemanden Kristian Nielsen, Siem mark, var en meget brugt spillemand, på egnen omkring Siem, Sejlstrup, Skibsted, St. Brøndum m.fl. Han blev født i 1852. Faderen var smed, deraf navnet ”Smed Kristian”. Faderen opdagede sønnens lyst til at spille, og da Kristian var 15 år gammel, blev han sendt ned til spillemanden Niels Andersen i Møldrup, en på den tid kendt violinspillemand. Her skulle Kristian lære i noder og stryge violinen. Niels Andersen var en meget streng læremester, hvis de angivne regler ikke blev fulgt, vankede der drøje hug og en ørefigen. Engang havde Kristian været udsat for en særlig hård medfart, tog han for at undgå øvelser, sin lommekniv og skar flænger i enden på fingeren, så han ikke kunne gribe på strengen. Nu var det Kristians far, der blev vred på drengens selvtortur, og Kristian fik en omgang klø og måtte fortsætte undervisningen. I 1877 blev han gift med Anne Marie, og de byggede på en hedelod på Siem mark. Smed Kristian var en meget populær spillemand, der var klang og den rigtige rytme i hans spil. Han spillede ofte sammen med naboen Lauritz Hansen, samt skrædder Brøndum fra Fræer. Smed Kristian var tillige en ivrig jæger. Fiolen og bøssen var ofte gode forbundsfæller, da det jo ikke altid var let at fravriste den karrige hedelod til livets udkomme. Kristian blev ikke nogen gammel mand, idet både han og Anne Marie døde samme dag af den spanske syge, den 28.november 1918. Evald Thomsen var for øvrigt på moderens side i slægt med Smed Kristian, og flere melodier efter Smed Kristian spilles stadigvæk på museet i Rebild.

Anne Marie og Niels Kr. Nielsen, Siem


Spillemanden Søren Lund i Gravlev.
Han var en af de typiske spillemænd fra Himmerland, født i Rebild 1854. Han boede i et lille hus på Voldbjerg, en samling huse som ligger ved den engstrækning, der før i tiden har været Gravlev sø. Her byggede Søren Lund selv sit hus på et stykke jord, som han købte af godsejeren på Buderupholm. Han skulle give 400 kr. for grunden, og betalte 100 kr. kontant. Det resterende beløb skulle så betales senere som Søren nu kunne. Søren Lund kunne imidlertid ikke skaffe beløbet til de fastsatte tider, så han gik op til godsejeren en dag for at tale om sagen, og på grund af at godsejeren altid var i pengetrang, fik han huset for 125 kr.  Søren Lund var spillemand og tillige kalkbrænder ved det nærliggende Tingbæk Kalkværk. Han var meget kendt som spillemand og kom viden om. Han spillede langt omkring med sin nære ven og kollegaen spillemanden Hans Verner i Rebild, helt ned til Volstedkanten kom de to, og spillede til dans og fest. Det var en anseelig spadseretur. I hans nodebog fandtes mange herlige valse, særlig en der går under navnet Søren Lunds vals. Søren Lund var en gemytlig og venlig mand, fuld af det himmerlandske humør og som der går mange fortællinger om. Der boede således en mand ved navn Lars Kjær på den anden side af ådalen lige overfor Søren Lund. Når Søren en sommeraften, som han så tit gjorde, satte sig udenfor og spillede på fiolen, kunne man se Lars Kjær og hans søn danse til musikken på deres side af engene. Søren Lund spillede sammen med Hans Verner for skovrider Lorenzens himmerlandsdansere, og dermed også et par gange til Rebildfester. Søren Lund døde i 1941.

Søren Lund, Gravlev