Foreningen For Musikalsk Folkekultur i Nordjylland (FMFN)

Foreningen stiftedes i 1984 med formål om at støtte op om museets arbejde med indsamling, arkivering og formidling af den musikalske folkekultur. Det er blevet til et stort antal arrangementer igennem årene. Musik- og danseaftener, møde med udvalgte traditionelle spillemænd, visesange og fortællere. Der har været afholdt endagsseminarer, foredrag m.v. Foreningen har været og er aktiv i konkrete indsamlingsprojekter, hvor der er lavet dokumentation på udvalgte traditioner og folkekulturens folk. Som sådan har foreningen været aktiv i museets egne projekter, men også projekter i samarbejde med Dansk Folkemindesamling. I perioder kunne foreningen hente støtte i det daværende Statens Musikråd til dette projektarbejde. Indsamlingsarbejdet resulterede i lydoptagelser og ofte afleveringer til arkivet af noder, beretninger, fotos m.v.

Allerede fra starten udgav foreningen formidlingsmateriale i form af ”pakker” med spillemandsmelodier, sange og folks egne beretninger. Dette materiale udkom som løsark. Dette materiale kan ses på denne hjemmeside under opslaget materialesamlinger. Fra 1994 etablerede foreningen skriftet, ”Nordjysk Folkekultur”, der sidenhen er udkommen i 13 årgange. Fortegnelse over disse skrifter med indholdsfortegnelse kan også ses på opslaget materialesamlinger. Nordjysk Folkekultur udkommer ikke hver år, men der udsendes en årgang, når der foreligger et færdigt projekt. Eksempelvis det sidst udkomne i 2020, et større anlagt hefte med spillemandsmelodier fra Vesthimmerland og beretninger om spillemænd fra dette område. Se bilag til denne introduktion, med omtale af sidste udgivelse.

De senere år har foreningen lagt navn til aktiviteterne omkring ”onsdagsspillemændene”. Et sammenspilsorkester der mødes ugentlig i vinterhalvåret, men også deltager aktivt i aktiviteter året igennem. Orkesteret har til formål at arbejde med den himmerlandske spillemandsmusik, og den måde som den har været praktiseret igennem tiden. Spillemandstraditionen i Himmerland og Rebild har været praktiseret i en kontinuerlig tradition igennem mange generationer. En lille flok af rutinerede traditionelle spillemænd med tilknytning til museet, står for undervisningen, byggende på mange års erfaring og videregivelse af teknik og praksis, som det har foregået i generationer. Der lægges vægt på værdien af en personlig spillestil, samspilsformer, især med 1. og 2. stemmer – bl.a. sekundspil m.v. Repertoriet er fra udvalgte himmerlandske spillemænd, og hentes i bevarede nodesamlinger, og ofte med inspiration i lydoptagelser, hvor det er muligt. Orkesteret har blandet instrumentering og tæller ca 18 deltagere. Som noget nyt, med baggrund i coronatiden, eksperimenteres der nu også med online undervisning.

Det koster 125 kr. at være medlem af Foreningen for Musikalsk folkekultur. For medlemskab modtages bl.a. foreningens udgivelser.

Kontingent kan indbetales på konto: reg 9218 – kt 1765687329 Jutlander.Omtale af Foreningens sidste udgivelse: Spillemandsmusik fra Vesthimmerland. 13.årgang 2020.